kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Qwertz

Ter hoogte van de Eendrachtsweg liggen vijf langgerekte pastelkleurige vormen in het gras langs de Westersingel. De vreemde, reusachtige cocons op het schuine grasveld wekken de indruk dat ze elk moment in het water kunnen rollen. Deze beelden van de Oostenrijkse kunstenaar Franz West (1946) zijn bedoeld om in gebruik te nemen. West zoekt met zijn kunst steeds naar interactie met het publiek. Net als bij omgevallen boomstammen (waar ze enigszins op lijken) kun je op deze beelden van beschilderd aluminium zitten of ertegenaan leunen. In het midden van de jaren zeventig maakte hij de zogenaamde ‘Paßstücke‘, werken die slechts door een actieve rol van de beschouwer tot hun recht kwamen. De kunstenaar wil dat zijn objecten niet slechts worden bekeken, maar vooral ook moeten worden aangeraakt of opgetild. De ‘Paßstücke’ zijn objecten van polyester, gips of papier-maché die op het lichaam te dragen zijn, zij het op een nogal oncomfortabele manier, waardoor de drager automatisch onnatuurlijke poses aanneemt. Zo wil West de bezoeker bewust maken van de relatie tussen mens en omgeving.
Nog veel directer van invloed voor het vijfdelige beeld aan de Westersingel zijn de ‘Sitzwuste’ die West in 2000 realiseerde en waarvan vorm en titel associaties oproepen met worsten. Aanvankelijk wilde de Rotterdamse Commissie Internationale Beelden Collectie de bestaande ‘Sitzwuste’ aankopen, maar West stelde voor om vijf nieuwe werken te maken, waarvan de kleuren op de omgeving zijn afgestemd. De titel ‘Qwertz’ verwijst naar de eerste zes letters links bovenaan op een Duits toetsenbord. (VH)


foto: Art-public


foto: Art-public

Kunstenaars: