kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Pathos

Het monumentale kunstwerk ‘Pathos’ van de IJslandse kunstenaar Sigurdur Gudmundsson (1942) staat er wat verloren bij in Den Bosch. Schuin tegenover de Brabanthallen, ingeklemd tussen wegen en kantoorgebouwen, heeft het als basis een keurig in geometrische vakken aangelegd parkje met geschoren buxusheggen. Het werk staat daar als een overblijfsel uit lang vervlogen tijden, als een laatste relict uit een tijd waarin de mens nog al zijn energie moest steken in het bedwingen van de elementen. Het metershoge werk is vervaardigd uit hardsteen en brons. Het brons heeft in de loop der tijd een patina gekregen waardoor het nauwelijks is te onderscheiden van de steenkleur.

De combinatie van natuursteen en brons is kenmerkend voor het werk van Gudmundsson, waarin dikwijls verwijzingen te vinden zijn naar de oertijd, mythische gebeurtenissen en de relatie tussen natuur en cultuur. Bij ‘Pathos’ heeft Gudmundsson de vorm van het immense stuk natuursteen als uitgangspunt genomen. De vorm is grotendeels ruw gelaten, maar vertoont op enkele plaatsen sporen van menselijk ingrijpen, zoals boorgaten en delen die met een bijtel en zaag zijn bewerkt. Aan de zuidzijde van het beeld is de menselijke invloed het duidelijkst zichtbaar. Hier is een naar boven wijzende pijl uitgehakt die glanzend is gepolijst en messcherpe vlakken heeft. Er zijn verschillende bronzen elementen aangebracht op de steen. Het meest in het oog springend is het bronzen element dat aan één van de zijden als een lavastroom van boven naar beneden loopt. Het is net als de ruwe, gedeeltelijk bewerkte steen een verwijzing naar vroeger tijden, waarin het scheppen van brons – het onder invloed van enorme hitte vloeibaar maken van gesteente – nog een goddelijke status had. (LJ)


foto: onbekend

Kunstenaars: