kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Droog Zwemmen

Voor het entreegebied van de Ichthus Hogeschool Den Haag ontwikkelde het ontwerpbureau Schie 2.0 onder begeleiding van SKOR het project ‘Droog Zwemmen’, waarbij leerlingen zich kunnen oefenen in het spreken en het debatteren alvorens ‘de straat’ op te gaan. Het schetsontwerp bestaat uit vier verspreid staande, uitvergrote meubelstukken die met elkaar verbonden zijn via eenvoudige communicatiemiddelen zoals luidsprekers en microfoons. Elk meubelstuk staat voor een communicatievorm die in de samenleving terug te vinden is. Zo is er een katheder (waarbij één persoon de menigte toespreekt), een dug-out (waar je als ‘buitenstaander’ de omgeving kunt becommentariëren), een sofa (waar de liggende persoon als het ware tegen zichzelf spreekt en niemand anders ziet) en een toog in de vorm van een oud-Hollandse cafébar waar spontane gesprekken worden opgenomen en uitgezonden. Daarnaast is er een softwareprogramma ontwikkeld: in de vier meubelstukken zijn van tijd tot tijd tekstfragmenten te horen waarmee wordt geprobeerd het gesprek te beïnvloeden. De vragen en opmerkingen die te horen zijn hebben betrekking op maatschappelijke, politieke en persoonlijke onderwerpen. Een redactie van studenten verzorgt periodiek aanpassingen op de geluidsfragmenten. De laatste jaren heeft kunst bij scholen in toenemende mate een praktische functie gekregen. Ook in Den Haag is dit het geval, waar er een unieke vorm van ‘gebruikskunst’ is ontstaan, en waarbij kunst een ultiem leermiddel blijkt te zijn. (VH)


foto: SKOR


foto: SKOR


foto: SKOR

Kunstenaars: