kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Star of the Moment

De François Vatelschool is een horeca-opleiding waar jongeren van twaalf tot en met zestien jaar leren koken en bakken en waar ze les krijgen in serveren en verkopen. Omdat de school deels een horeca- en handelsopleiding is, bezit het onderdelen die sterk aan een bedrijf doen denken, zoals een restaurant en een winkel. Waar het de school aan ontbrak was een bedrijfsidentiteit, een eigen gezicht. De ontwerpers Annekatrien van Meegen, John Maatman en Frank Tjepkema, ervaren in het ontwerpen van communicatie-instrumenten voor jongeren, onderzochten de positie en het imago van de school, keken naar de identiteit van het ‘bedrijf’ en kwamen vervolgens met voorstellen voor een nieuwe huisstijl, met daaraan gekoppeld een aantal ideeën voor een kunstwerk.

De nieuwe huisstijl van de school is gebaseerd op drie sterren (afgeleid van de Michelinster): een voor de opleiding, een voor het restaurant en een voor de winkel. De sterren symboliseren ook de drie pijlers van de school: kwaliteit, creativiteit en energie, evenals de drie vakrichtingen: koken, handel en IT. Voortbordurend op de ster kwamen de ontwerpers tot uiteenlopende ideeën, zoals een sterrenhemel op het plafond van de aula of een ‘starboard’ in de hal met informatie over het aantal klanten in het restaurant, de oventemperatuur van het moment en andere meetbare gegevens. Uiteindelijk werd gekozen voor de schoolbel ‘Star of the Moment’, een bel waarvan het geluid door de leerlingen zelf bepaald wordt. De interactieve bel bestaat uit drie ringen. Een van de ringen zweeft in de hal. In deze ring met rood licht hangen vijf luidsprekers met een ouderwetse microfoon eronder, waarmee geluid of tekst kan worden opgenomen. In de aula hangen de andere twee ringen, met groen en wit licht, die oplichten als de bel gaat. Jammer genoeg worden er tegenwoordig geen nieuwe berichten meer ingesproken, omdat de microfoon te hoog hangt en er een trap nodig is om iets in te spreken. Wel heeft de school de schoolbel op een andere manier geïntegreerd in het dagelijks leven van de leerlingen, door hem te koppelen aan een geluidsinstallatie waarin cd’tjes van de leerlingen worden afgedraaid. De ‘Star of the Moment’ is dus niet de student van de week geworden, maar een ster uit de top 40. (JvO/LB)


foto: Véronique Hoedemakers


foto: onbekend


foto: onbekend


foto: onbekend

Kunstenaars: