kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Fallen

Een ruimtevaartuig lijkt, laag vliegend over het polderlandschap, gecrasht te zijn op het tegelplateau bij een school. In het stukgeslagen plaveisel is zelfs een deel van het vaartuig verdwenen. Het grote, goudkleurige object lijkt van ver af op een discus, maar wie dichterbij komt herkent aan de verhoogde concentrische cirkels in de schijf de vorm van een UFO. Nu het rechtop staat is het in het vlakke landschap al op grote afstand te zien.

Natuurlijk is de schijf op het terrein van het Baken Park Lyceum in Almere geen UFO. Het is een bronzen sculptuur van de beeldhouwer Thom Puckey, die dit beeld in opdracht van de school ontwierp. Men wenste dat een kunstwerk op deze locatie, aan de rand van de school in een polderlandschap, een monumentale uitstraling zou hebben. Deze opdracht herinnert aan de jaren tachtig, toen gemeenten veelvuldig vroegen om een kunstwerk met een ‘bakenfunctie’ voor de hele wijk. Maar de vliegende schotel van Thom Puckey roept allerminst de grote, geometrische sculpturen uit deze periode in herinnering.

Puckeys figuratieve beelden verwijzen niet alleen naar zichzelf en hun omgeving, maar onderzoeken ook de identiteit en betekenis van kunst, het ontstaan ervan en de betekenis die kunst in de openbare ruimte kan hebben. In Groningen bijvoorbeeld maakte hij in het kader van het sculptuurproject ‘Stadsmarkeringen’ een beeld dat met haar bakstenen torenvorm verwijst naar de geschiedenis van de stad, die beroemd was om haar schoorstenen. De bronzen boom met lenzen in de takken, gemaakt voor het Binnengasthuisterrein in Amsterdam, verhoudt zich niet tot de historische, maar tot de huidige context, omdat deze via de lenzen letterlijk in het kunstwerk weerspiegeld wordt. In Almere heeft Puckey geprobeerd om in zijn beeldkeuze aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Bovendien wilde de kunstenaar een denkproces op gang brengen over de vraag hoe kunst eigenlijk ontstaat. De UFO suggereert immers dat kunst plompverloren uit de lucht kan komen vallen. (VH)


foto: Thom Puckey


foto: Thom Puckey


foto: Thom Puckey

Kunstenaars: