kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Vragen en antwoorden

Taal is bij uitstek het gereedschap van kunstenaar Milou van Ham (1964) want, zoals ze zelf zegt: ‘Achter woorden gaat een fascinerende rijkdom van betekenissen, interpretaties, keuzen, structuren, vormen, afspraken en misverstanden schuil’. Haar ‘tekstbeelden’ zijn onder anderen te vinden op de lichtkrant voor het nieuwe Luxor Theater op de Kop van Zuid in Rotterdam, en bij scholen in Apeldoorn en Offenbeek. Niet alleen in inhoudelijke maar ook in ruimtelijke zin probeert Van Ham zo goed mogelijk aan te sluiten bij de (stedelijke of landschappelijke) context van een ‘letterwerk’, bij voorbeeld door haar teksten aan te brengen op reeds bestaande architectuur. Is de betreffende locatie of de functie daarvan door het gebruik van taal goed te typeren, ook biedt het de mogelijkheid om op een vrij directe wijze te appelleren aan de belevingswereld van de gebruiker of toeschouwer.

Dat zij zich in haar werk primair richt op communicatie en in een opdrachtsituatie op de sociale context, is goed te zien in het werk dat Van Ham maakte voor het Edison College, een middelbare school in Apeldoorn. De overal in het schoolgebouw aangebrachte teksten hebben alles te maken met de leefwereld van de leerlingen. Haar vaste werkwijze van associëren en rubriceren kreeg hier vorm in een vragenlijst die alle twaalfhonderd scholieren werd voorgelegd. De antwoorden op vragen als: ‘Wat is je voornaam? Wat houdt je de laatste twee, drie dagen het meest bezig? Waarover heb je het meest ruzie? Wie is je grote held of voorbeeld? Wat maakt je het meest onzeker? Wat maakt je het meest blij?’ zijn (per vraag) achter elkaar weergegeven in tekstblokken op muren, deuren en ramen. Zo lees je in de kantine wat de leerlingen het liefst eten en staan op de raampartij van de hoofdingang de namen van alle leerlingen van de school in het jaar 2000 (toen het werk werd gerealiseerd). Kleur, materiaal en lettergrootte werden afgestemd op de architectuur van de school en zijn per locatie verschillend. Het resultaat blijkt een raak tijdsbeeld, waardoor dit werk historische waarde lijkt te krijgen. (VH)


foto: Van Deventer


foto: Van Deventer


foto: Van Deventer


foto: Van Deventer

Kunstenaars: