kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Een vertaling van de ene taal naar de andere

Tussen de kraampjes van de vrijdagse boekenmarkt op het Spui liggen drie ijzeren objecten verspreid. De vorm van de objecten doet denken aan opengeslagen boeken die ondersteboven zijn neergelegd. Een jonge toerist gebruikt er een als zetel om rustig zijn stratenplan van Amsterdam te bestuderen. Verderop wordt één van de boekvormen aan het zicht onttrokken door een geparkeerde oplegger. De vormen liggen tegenover gebouwen van de Universiteit van Amsterdam aan het Spui, zoals het Maagdenhuis en de aula (Oude Lutherse Kerk) en dichtbij de Universiteitsbibliotheek aan de Singel. Elke boekvorm is voorzien van twee teksten. In het Nederlands staat te lezen: ‘Een vertaling van de ene taal naar de andere’, met aan de andere zijde dezelfde zin vertaald in het Engels, Arabisch en Surinaams in respectievelijk geel, groen en rood. In eerste instantie waren de vormen uitgevoerd in hardsteen. Omdat dit materiaal in de eerste weken na de onthulling te kwetsbaar bleek, zijn de boekvormen vervangen door gietijzeren exemplaren.

Lawrence Weiner (1940) is conceptueel kunstenaar. Hij woont afwisselend in New York en in Amsterdam. Sinds hij het schilderen eind jaren zestig opgaf, past Weiner taal toe als op zichzelf staand beeld. Volgens Weiner bestaat kunst niet zonder taal; taal is een verwijzing en staat ergens voor. Zijn kunst ontstaat vooral in het hoofd van degenen die kennis nemen van zijn werk. De daadwerkelijke uitvoering is minder belangrijk en kan ook overgelaten worden aan anderen. De opengeslagen boekvorm van 'Een vertaling van de ene taal naar de andere' verwijst naar lezen en het opdoen van kennis, terwijl de tekst van het werk letterlijk mensen uit diverse landen en culturen aanspreekt.

Dit werk van Weiner maakt deel uit van het ‘Gevelproject’. Dit project, waartoe ook het werk 'Located Text' van Joseph Kosuth en het schilderij 'La Folie des Rues' van Karel Appel behoren, is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam om zichtbaarder te zijn in de stad. De kunstwerken vormen een symbolische gevel die de universiteit een herkenbaar gezicht moet geven, terwijl ze ook het karakter van het instituut moeten uitdragen. Het introverte karakter van de conceptuele kunst in combinatie met het materiaalgebruik (roestig ijzer of grijze steen) zorgt ervoor dat de werken echter nauwelijks opvallen in het stadsbeeld en in die zin schieten ze een beetje hun doel voorbij. (ML)


foto: Véronique Hoedemakers


foto: Véronique Hoedemakers


foto: Véronique Hoedemakers

Kunstenaars: