kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Can't See the Wood for the Trees

Als twee grillige plattegronden, met elkaar verbonden door gedraaide, metalen staketsels, doemt het kunstwerk van Richard Deacon (1949) op naast de snelweg bij het Rottepolderplein. Voorbijrazende automobilisten passeren de abstracte vorm, die vanuit verschillende gezichtspunten telkens weer anders oogt. Deacon kwam tot de meanderende vormen door al ronddraaiend een open plek in het bos te fotograferen. De bosrand is als abstracte vorm terug te vinden in de twee boven elkaar gelegen vormen. Maar de werkelijke inspiratie voor dit beeld is nog veel banaler. In een interview met het Haarlems Dagblad (27-11-02), zei Deacon over dit werk: ‘in dit geval kwam de inspiratie doordat ik een reclamespotje van de “Pizzahut” zag op tv. Hierin zie je dat de onder- en bovenkant van een pizza van elkaar af worden gehaald. Ondertussen zie je dan nog de kaasslierten hangen tussen die twee identieke vormen. Dat vind ik heel interessant, die ruimte tussen twee vlakken. De kaasslierten zijn bronzen staken geworden die niet loodrecht staan, maar lichtelijk gedraaid zijn.’

Deacon, die in 1987 de Turner Prize won, werd in de jaren tachtig gelanceerd als een van de exponenten van de nieuwe Britse beeldhouwkunst. De kunstenaars die tot die stroming werden gerekend, stapten af van de pure, formalistische kant van beeldhouwkunst en integreerden concept en maakproces in hun werk. Deacons beelden hebben vaak een wat grillige, organische vorm, terwijl de opbouwstructuur van zijn werk duidelijk zichtbaar blijft. Deacon maakt gebruik van verschillende soorten materiaal zoals hout en metaal. In de jaren negentig stapt hij over op het gebruik van kunststoffen, vanwege de vloeiende belijning die met dit materiaal kan worden gerealiseerd. Naast de open, lineaire structuren die het werk van Deacon typeren, creëert hij gesloten en abstracte vormen in verschillende formaten. Materiaal en vorm gaan een interactie aan, terwijl het organische karakter de duidelijk aanwezige constructie versterkt en vice versa. De titels van zijn werken ontleent hij aan gezegden. Zo verwijst het werk 'Can’t See the Wood for the Trees' naar de bosrand die ten grondslag lag aan de twee meanderende vormen van dit beeld. Het gebruik van associatieve zinsneden of gezegden, geeft Deacons werk veelal een poëtische lading. (ML)


foto: Provincie Noord-Holland

Kunstenaars: