kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Beyond Leidsche Rijn - De Parasol

Het buurthuis De Parasol is een verrassend element in het nieuwbouwlandschap van Leidsche Rijn. Dit verplaatsbare gebouwtje is een creatie van het Duitse kunstenaarsduo Daniel Mihlonic en Dirk Paschke, dat zij in samenwerking met het architectenbureau Resonatorcoop realiseerden. De Parasol bestaat uit twee containers, een sanitaire unit en een houten terras met een explosief dak van kleurrijke bamboe parasols. De combinatie van eenvoudige zeecontainers en traditioneel Chinese parasols heeft geleid tot een ontmoetingsruimte met een meervoudig karakter: industriëel en afstandelijk enerzijds maar exotisch en frivool anderzijds. Wat de twee uiteenlopende materialen in dit ontwerp verbindt is de lange weg die ze misschien samen op zee hebben afgelegd, een aspect dat past bij de tijdelijke aard van het buurthuis. De stalen container is in het werk van Mihlonic en Paschke een dankbaar element. Zo gebruikten zij de zeecontainer ook voor hun project Hafenbad (1996), een tijdelijk zwembad op een industrieterrein in Frankfurt.

De Parasol is onderdeel van Beyond, het meerjarig kunstenplan voor de vinex-locatie Leidsche Rijn dat door de gemeente Utrecht en in samenwerking met SKOR in het leven is geroepen. De gemeente acht het initiëren van kunstprojecten van groot belang voor de verstedelijking van deze randwijk. De Parasol is een parasite: een mobiele woon- en werkruimte die in verschillende nieuwbouwwijken voor een speciale voorziening kan zorgen. Parasites kunnen gezien worden als een artistieke en sociale verrijking van de eentonige structuur in Leidsche Rijn. Na haar plaats in de succesvolle zomertentoonstelling Parasite Paradise, heeft De Parasol nu de functie van semi-permanent buurthuis gekregen en is in beheer van welzijnsstichting De Haar. In navolging van de architecturale vormgeving hoeft ook het gebruik van dit buurthuis niet eenduidig te zijn, aangezien het interieur is voorzien op verschillende doelgroepen: van een zithoek voor de locale kaartclub tot een draaitafel voor mensen met dj-aspiraties. Wat zo’n parasite-buurthuis duidelijk kan maken over de veranderende sociaal maatchappelijke behoeftes binnen dit nieuwe stadsdeel, zal in de toekomst blijken uit de initiatieven en reacties van de buurtbewoners. (SV)


foto: Ralph K√§mena

Kunstenaars: