kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

D-toren

Wie ‘s avonds wil weten in wat voor stemming de Doetinchemmers verkeren, kan een ommetje rond de D-toren maken. Straalt de twaalf meter hoge bol op lange slanke poten de kleur blauw af, dan heerst geluk. Bij groen is het opgelet: haat overheerst. Geel staat voor angst en rood voor de liefde.

De D-toren is het resultaat van de samenwerking tussen kunstenaar Q.S. Serafijn (1960) en architect Lars Spuybroek (1959). Q.S. Serafijn werkt vanuit de gedachte dat kunst een maatschappelijke functie heeft te vervullen. Hij ziet de kunstenaar als generator van nieuwe ideeën en de onthuller van gedachtes waar nooit eerder iemand op is gekomen. Lars Spuybroek is de oprichter van NOX, het Rotterdamse architectenbureau dat internationaal gelauwerd wordt om zijn onconventionele ontwerpen. Constructies gaan standaard uit van een vloer, muren en een dak. Meestal stuk voor stuk gemaakt met rechte vlakken. Spuybroek heeft dit fundament echter omver geworpen. Zijn ontwerpen gaan uit van elementen uit de natuur die in de computer tot een bruikbaar model gestructureerd worden. De kubusvorm die aan elk gebouw ten grondslag ligt is doorbroken en vloeiende amorfe vormen komen daarvoor in de plaats. Hiermee grijpt Spuybroek, dankzij de mogelijkheden die recente technologische ontwikkelingen bieden, terug naar de basisprincipes van de architectuur, waarbij de boomstam de voorloper van de eerste zuil is en echte bladeren, bloemen en vruchten de festoen voortbrachten.

Dit interactieve kunstproject bestaat uit drie onderdelen. Naast de toren zelf, bestaat het kunstwerk uit een enquête en een website. Eens in de twee dagen geeft een selecte groep van ongeveer 80 Doetinchemmers aan hoe eens of oneens ze het met vier toegezonden stellingen zijn. Aan de hand van de aangeleverde gegevens wordt gemeten welke stemming overheerst. De software, ontworpen door het V2_Lab te Rotterdam, geeft vervolgens aan de toren door of hij die avond rood, groen, geel of blauw moet kleuren. De groep geënquêteerden wisselt in het half jaar van samenstelling. De bijbehorende site is voor iedereen toegankelijk. Buitenstaanders kunnen hier reageren op de gemoedstoestand van hun landgenoot door hen een mailtje te sturen. Emoties laten de toren niet onberoerd. Personen die aangeven haat te voelen krijgen van hem een digitaal bloemetje toegestuurd.
De D-toren is de eerste van vijf torens die in Doetinchem geplaatst gaan worden op de plek waar vroeger stadspoorten stonden. Elke toren is gebaseerd op een thema. Dit zijn aarde, water, lucht, vuur en tijd. De D-toren baseert zich op het onderwerp vuur.

Interactieve kunst in de openbare ruimte is de laatste jaren in ontwikkeling. Met de opkomst van de nieuwe media werden de mogelijkheden tot interactie verder uitgebreid. De D-toren brengt grootschalige participatie voor het eerst in de openbare ruimte. (BV)


foto: NOX


foto: Serafijn


foto: NOX


foto: NOX

Kunstenaars: