kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

Dan Peterman (1960) ontwierp voor het gebouw van Rijkswaterstaat in Middelburg een sculptuur bestaande uit honderden houten balken. De gelaagde constructie van het beeld, waarbij de lange en de kopse kant van de balken elkaar afwisselen, is eigen aan de wijze van stapelen van hout. Tegelijk herhaalt de sculptuur in de verhouding tussen hoogte, breedte en diepte de verhouding van het gebouw erachter.
Qua vorm zijn beide ontleend aan het rationele Minimal vocabulaire van de jaren 70 maar gevoelsmatig kon het contrast tussen het transparante gebouw in glas en staal en het gesloten, massieve blok van verweerde houten balken niet groter zijn. Dat contrast geeft ook inzage in de beweegredenen van de kunstenaar.

Peterman werkt steeds volgens het idee van recycling van afvalmateriaal. Daarmee geeft hij uitdrukking aan de hedendaagse zorg over de uitputting van grondstoffen. In dit geval bestaat het materiaal uit restanten van balken die door Rijkswaterstaat zijn gebruikt in waterkeringen, veerhavens, sluizen en dergelijke. Daarvoor wordt tropisch hardhout gebruikt omdat alleen dat materiaal in staat is de extreme natuurlijke situaties decennialang het hoofd te bieden.
Tropisch hout is tegenwoordig echter zeldzaam door de politieke en ecologische restricties die ermee samenhangen. Dat gegeven zorgt voor een ongewone tegenstelling tussen kostbaarheid en restmateriaal die Peterman hier signaleert en die uitdrukking geeft aan de bijzondere schaal en het belang van de Nederlandse waterwerken. (BJ)

Rijkswaterstaat Middelburg
Rijkswaterstaat Middelburg
foto: Mels van Zutphen


foto: Mels van Zutphen


foto: Mels van Zutphen


foto: Mels van Zutphen

Kunstenaars: