kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Routes en Verbindingen

Hoe kun je de geschiedenis van een plek verbinden aan de dagelijkse bezigheden, wensen en verwachtingen van nieuwe bewoners? En hoe kan een nieuw woongebied al in een vroeg stadium een eigen cultureel gezicht krijgen, een gezicht waar bewoners niet alleen bij betrokken maar ook trots op zijn? Deze vragen zijn in de opbouw van de culturele strategie voor de uitbreidingswijk Vathorst in Amersfoort-Noord de leidraad. Tussen 2001 en 2014 worden hier circa 11.000 woningen gebouwd, met alle denkbare aanvullende voorzieningen.

Het ontwikkelingsplan voor Vathorst van stedenbouwkundigen Ashok Bhalotra en Adriaan Geuze benadrukt het creëren van diversiteit door het accent te leggen op verschillende woonsferen en respect voor het landschap. Vanuit dit thema is het Masterplan Kunst en Cultuur in Vathorst, 2003-2012 geschreven, waaraan Stichting Vario Mundo invulling geeft. Hierin spelen het omringende landschap, haar geschiedenis, toekomst en relatie met de nieuwe wijk een belangrijke rol. In het masterplan loopt de kunst parallel aan de fasen die de bewoners doormaken bij het pionieren en zich vestigen in een nieuwe wijk. Pas in de laatste fase vestigt de kunst zich definitief in Vathorst. Tot die tijd worden er tijdelijke projecten uitgevoerd. Binnen de eerste fase van 2003 tot 2007, getiteld Pionieren op alle manieren, is het hoofdthema Routes en Verbindingen gestart. Dit gaat in op de feitelijke en denkbeeldige routes en verbindingen die er bestaan tussen Vathorst en de Amersfoortse binnenstad. Bij de kunstopdrachten binnen dit thema ligt de nadruk op niet-fysieke aspecten van verbindingen en de betekenissen van bestaande routes.

Zo maakt René van Corven door middel van een sleutelgordijn de groei van de nieuwbouwwijk Vathorst in de oude Amersfoortse binnenstad zichtbaar. Op de binnenplaats van het stadsinformatiecentrum De Observant hing hij 11.000 sleutels op die door middel van paperclips aan elkaar zijn verbonden. Het aantal sleutels verwijst naar het aantal woningen dat in Vathorst zal worden gebouwd. Naarmate er meer woningen worden opgeleverd, zullen er steeds meer sleutels van het gordijn worden afgeknipt.

Met het project Verhalend Vathorst brengt Rosanne van Klaveren oude verhalen over het agrarische verleden van Vathorst samen met de verhalen die de nieuwe bewoners meebrengen. De website www.verhalendvathorst.nl bundelt al deze verhalen en maakt de verbinding tussen Vathorst en de rest van Amersfoort inzichtelijk. Het is een poging de letterlijke afstand figuurlijk te verkleinen.

Kunstenaar Regula Maria Muller ontwikkelde binnen Routes en Verbindingen een ‘tafelkledenproject’. Ze ontwierp vijftien identieke damasten tafelkleden waarin de plattegrond van Amersfoort is geweven. Bewoners van de oude en de nieuwe stad worden uitgenodigd aan tafel en vertellen elkaar verhalen waarbij de routes of plaatsen op de kaart het leidende thema zijn. De locaties uit die verhalen kunnen op het kleed worden geborduurd voordat het wordt doorgegeven aan een andere partij. Zo legt ieder kleed zijn eigen weg door Amersfoort af en ontstaan er verschillende patronen met elk een eigen verhaal. (MW)


foto: Vario Mundo


foto: Vario Mundo


foto: Vario Mundo

Kunstenaars: