kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Follies

Tussen Tilburg, Oosterhout en Breda ligt de boswachterij Dorst, ongeveer 1000 hectare groot. Met het oog op de verwachte stedelijke groei besloot Staatbosbeheer het productiebos te veranderen in een parkachtige omgeving, geschikt voor recreatie. In die opzet past de toepassing van follies, architectuurelementen met een verwijzing naar de geschiedenis zoals die van de 16de tot in de 19de eeuw in parken werden gebouwd om de wandeling te verrijken met een theatrale beleving van het verleden. Twintig jaar geleden beleefden de follies een nieuwe bloei in het repertoire van de Postmoderne kunst en sindsdien zijn ze een veelgebruikt thema in situaties waarin een koppeling wordt gezocht van cultuur en natuur.
De drie werken in het bos van Dorst hebben niet alleen een esthetische waarde als een decor in het landschap, ze fungeren ook als onderkomen voor de dieren in het bos.

Jeroen Doorenweerd (1962) ontwierp een stal voor de Schotse Hooglanders en Hollandse geiten die het oorspronkelijke terrein van de leemput begrazen. In overeenstemming met de vroegere kleiwinning is voor het gebouw gebruik gemaakt van rode bakstenen en dito dakpannen. De visuele relatie met kunst ontstaat vooral bij het zien van het vertekend per¬spectief zoals dat in Middeleeuwse voorstellingen werd gebruikt.

Robbrecht & Daem Architecten ontwierpen een duiventoren van natuursteen die een indruk geeft van een ruïne, als herinnering aan de duiventoren die hier ooit gestaan heeft.
Pjotr Müller (1947) tekende het ontwerp voor de ingang van drie vleermuizenkelders op een eiland dat voor wandelaars niet toegankelijk is. Die afstand draagt bij aan de geheimzinnige sfeer van de lage bouwsels die restanten lijken uit een lang vervlogen cultuur. (BJ)

Robbrecht en Daem
Robbrecht en Daem
foto: NBKS

Jeroen Doorenweerd
Jeroen Doorenweerd
foto: NBKS

Pjotr Müller
Pjotr Müller
foto: NBKS

Kunstenaars: