kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

In Cluster Hoogh Teylingen zijn drie basisscholen, een kinderdagverblijf en een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten ondergebracht. Alle vijf de instellingen hebben een eigen ingang. Wel delen ze samen enige voorzieningen onder het motto 'gescheiden wat moet, samen wat kan.'

Het zou ook de gedachte kunnen zijn achter het beeld van Sylvie Zijlmans (1964) en Hewald Jongenelis (1962). Het gaat om een zes meter hoge man in brons en aluminium. Zijn linkerhand steekt de reus op in een groetend gebaar, zijn rechterhand strekt hij uitnodigend uit. Alleen de kinderen en de andere gebruikers van de scholen hebben de reus gezien tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dat is ook vastgelegd in fotosessies volgens een vooraf bepaald scenario, waarbij de kinderen van de ene school de achtergrond vormden voor een groepsportret van de andere school. Aan het eind werd het beeld gedemonteerd in vijf delen: voor iedere school één. Het bijzondere is dat die delen ook weer doen denken aan een herkenbare vorm: de hals van een giraf bijvoorbeeld of een hertenschedel met een gewei tegen de muur.
De romp met de rechterarm die door de kinderen als bank wordt gebruikt, heeft iets van een lama. Als een herinnering aan de dag waarop de reus in zijn geheel te zien was, hangt bij ieder beeld een cibachroom print van de introductie van het beeld. In de context van de scholen en met het oog op andere werken van Zijlmans en Jongenelis kan die wisselwerking tussen het geheel en de delen worden begrepen naar analogie van de taal en poëzie in het bijzonder, waarin afzonderlijke woorden samen zinnen vormen en betekenis ontstaat volgens een associatieve invalshoek.(BJ)

http://www.sylviezijlmans.nl


foto: Zijlmans en Jongenelis


foto: Zijlmans en Jongenelis


foto: Zijlmans en Jongenelis


foto: Zijlmans en Jongenelis


foto: Zijlmans en Jongenelis

Kunstenaars: