kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

De standvastige linde

In de kliniek Heemstaete verblijven voornamelijk patiënten die lijden aan epilepsie. Aan de oostkant van de kliniek ligt een groot grasveld voor recreatie. Rudy Luijters (1955) werd gevraagd om ideeën te ontwikkelen voor een ingreep in of rondom de kliniek. Voorwaarde voor het kunstproject was dat het geen sterke impulsen zou uitlokken, noch onveilige situaties zou veroorzaken. Luijters veranderde de buitenruimte: het tamelijk amorfe en nietszeggende gazon werd verrijkt met een beukenhaag, krokussen, sneeuwklokjes en een prachtige koningslinde.

Zijn oplossing was even simpel als betekenisvol: Luijters stelde voor een koningslinde oftewel Tilia platyphyllos te plaatsen, precies in de lengte-as van de entree tot het terrein. Het hekwerk om het gebied werd vervangen door een beukenhaag en in het grasveld zijn duizenden bolletjes krokussen en sneeuwklokjes geplant. De koningslinde heeft een sterke historische betekenis. Door haar lange levensduur -ze kan wel 1000 jaar oud worden- kan ze een ijkpunt worden en herinneringen levend houden. Zo werden er bijvoorbeeld koningslindes door heel Nederland geplant toen Wilhelmina in 1898 de troon besteeg. Voor de bewoners van de kliniek is de linde een ontmoetingsplek en een blikvanger, die met de wisseling van de seizoenen de aandacht steeds opnieuw op een natuurlijke wijze op zich vestigt.

De natuur is vaak onderwerp van Luijters werk. Gaat het bij ‘De standvastige linde’ slechts om enkele ingrepen, soms doet Luijters compleet nieuwe beplantingsvoorstellen voor gebieden, die hij vooraf grondig in kaart brengt. Dat inventariseren en analyseren kan ook een doel op zich zijn. Zo maakte hij voor een tentoonstelling in een stadspark in het Belgische Zoersel een veldgids (2002). Drie maanden lang bracht hij daarvoor de ontwikkeling van de flora via foto’s in kaart. Sinds 2003 werkt hij ook onder de naam Atelier Veldwerk, een samenwerkingsverband met Onno Dirker. Analyses van gebieden als voorbereiding op (her)inrichting vormen een substantieel onderdeel van hun werk. Voorbeelden zijn culturele analyses van de Amsterdamse Chassébuurt (2004-2005) en luchthaven Schiphol (2005). (SKOR/VH)

De linde met in de achtergrond de instelling
De linde met in de achtergrond de instelling
foto: Ben Vulkers


foto: Ben Vulkers

Kunstenaars: