kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Badende Beelden

In het kader van de herinrichting van het stadhuisplein en het stadhuis gaf de Gemeente Vlissingen de raad voor kunst en cultuur Vlissingen de opdracht een kunstenaar te selecteren voor een beeldengroep op het stadhuisplein. De opdracht ging naar David Bade.

Door zijn onorthodoxe werkwijze is het cliché van een monumentale beeldengroep voor de eeuwigheid  doorbroken. Bij de uitvoering van zes beelden heeft hij  tijdelijke, (afval)materialen gebruikt en werkte hij samen samen met bewoners aan hun “eigen” beeldengroep. Dit bleef echter niet zonder kritiek van sommige bewoners van Vlissingen. Bade nam de kritikasters bij de hand, organiseerde een workshop en completeerde met deze mensen de rest van de beeldengroep.

David Bade (Willemstad, Curacao, 1970) is sinds begin jaren negentig bekend geworden als maker van weerbarstige, duizelingwekkende installaties waarin tekeningen, schilderijen en sculpturale elementen worden samengebracht.
Uit de nuchtere, onorthodoxe manieren waarop Bade met zijn werk omgaat, spreekt een kritische houding ten aanzien van de cultuur rond het kunstobject. Bade maakt geen werk voor de eeuwigheid. In zijn sculpturen verwerkt hij efemere materialen als pur- en piepschuim, boomstammen en kamerplanten, plastic, gevonden voorwerpen, aluminiumfolie, textiel, papier en kippengaas. Zijn de werken vanwege het gebruikte materiaal al niet aan verandering onderhevig of tot verval gedoemd, dan helpt de kunstenaar wel een handje mee om zijn creaties tot telkens nieuwe vormen te transformeren.
Sociale processen spelen in de totstandkoming van zijn werk een cruciale rol. Docentschappen en het geven van workshops vormen om deze reden minstens zo'n belangrijk deel van zijn kunstenaarschap als zijn zogenaamd autonome werk, dat zoals het voorbeeld in Vlissingen laat zien ook samen met publiek tot stand kan komen. Vanuit het besef dat creativiteit een essentiële rol speelt in een humane samenleving, wil hij de scheppende vermogens van zijn gespreksparters en beschouwers stimuleren.

In zijn met anderen opgerichte stichting Arteswa (2004) op zijn geboorte-eiland Curacao, wil hij mensen inspireren de verbeelding die zich in ieder van ons schuilhoudt te (her)ontdekken, toe te laten en daarmee deelnemers iets posititiefs te laten toevoegen aan de zorgen van alledag.
Vanwege zijn artistieke drijfveren en onvrede met het functioneren van bestaande kunstinstellingen kiest Bade vaak voor een samenwerking met doelgroepen die normaal zelden met kunst in aanraking komen. In navolging daarvan organisiseerde Bade in 2005 een zes weken durende  manifestatie voor de Antillaanse bewoners in Amsterdam-Zuidoost. De inrichting van een tijdelijk gebouwd huis vormde een zinderend platvorm voor creatieve inspanningen voor jong en oud. (EK)
 


foto: Leon Riekwell


foto: Leon Riekwell


foto: Leon Riekwell


foto: Leon Riekwell


foto: Leon Riekwell

Kunstenaars: