kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Streetcourt Broekpolder

In de VINEX-locatie Broekpolder, gelegen tussen Beverwijk en Heemskerk, ligt het Wijkpark, dat bijzonder is vanuit archeologisch uitgangspunt. Een gebied van vijf hectare is aangewezen als archeologisch monument vanwege oorspronkelijke bewoning in de tijd van het Oer-IJ. Het Wijkpark ligt centraal in Broekpolder, het moet dè plek worden waar bewoners elkaar gaan ontmoeten en recreëren. Buro Adrichem is gevraagd een ontwerpschets voor het park te maken, met daarin een centrale plaats voor een skatekreek met half pipes. Voor het ontwerp van de skatekreek is een keuze gemaakt voor Maurer Architects United (MUA) omdat zij veel kennis hebben van de skatewereld en open staan voor verschillende culturen. MUA wordt gevormd door de architecten Marc en Nicole Maurer; zij zijn ook actief als ontwerpers en binnen het domein van de beeldende kunst.

In de kunstopdracht is geformuleerd dat de skatekreek een bijdrage moet leveren aan het eigen karakter en de identiteit van het park, en een relatie heeft met de archeologische omgeving. Het moet ook functioneel zijn. Jongeren uit zowel Beverwijk als Heemskerk moeten worden aangetrokken om hier te gaan skaten.
Eind 2003 startte MUA met de inventarisatie en had daarbij overleg met alle betrokken instanties en personen, waaronder Atelier Dutch, Buro Adrichem, projectbureau Broekpolder, de afdeling archeologie van de provincie Noord-Holland, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, de Adviescommissie Beeldende Kunst Broekpolder, het Amsterdam Archeologisch Centrum van de UvA, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, skaters en jongeren uit de omgeving. Hulpmiddel hierbij was het maken van een video (door Sarah Domogala) waarop skaters zijn gevolgd en geïnterviewd. Belangrijkste conclusie was: geen kreek maar street.
Het ontwerp resulteerde in een enorm skatelabyrint met een afmeting van 54 bij 8,5 meter. Door de afmeting en de duidelijke vorm is het beeldbepalend; de vormgeving sluit goed aan bij de archeologische uitgangspunten van de omgeving; door zijn rudimentaire uitstraling lijkt het op een opgegraven fundament. De betonnen muurtjes zijn verschillend in hoogte en zijn in twee kleuren uitgevoerd. Deze muurtjes in combinatie met de lange lijnen vormen een uitdaging voor de skaters, maar nodigen ook uit om even op plaats te nemen.

MUA onderzoekt en herdefiniëert de grenzen van de architectuur, wat in kunstwerken en publicaties tot uitdrukking komt. In 2003 nam MUA de Charlotte Koehler prijs in ontvangst. Vanaf 2004 installeerde MUA onder de naam LAB haar bureau voor architectuur, interieur en stedelijk ontwerp. (EK)
www.kunstinbroekpolder.nl

 


foto: Maurer United Architects

Kunstenaars: