kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

De uitbreiding van Polder Mastenbroek

Polder Mastenbroek is een grootschalige, laat-middeleeuwse polder nabij Zwolle. De polder staat onder druk van stedelijke en industriële ontwikkelingen en is daarom als Belvédèreproject aangemerkt. Belangrijk onderwerp van discussie is: kunnen cultuurhistorische waarden worden veiliggesteld en in een nieuwe economische en maatschappelijke realiteit van de polder worden opgenomen? Sjaak Langenberg werd benaderd om dit vraagstuk vanuit de beeldende kunst te belichten.

Samen met Theo van den Aker maakte hij de mockumentary (pseudo-documentaire) ‘De uitbreiding van Polder Mastenbroek’. Kern van hun relaas is het uitdagen van de polderbewoners om een offensieve houding in te nemen ten opzichte van de aantasting van de polderruimte. De actuele problematiek van de relatie tussen stad en landelijk gebied plaatsten zij daarbij in een bijzonder perspectief: niet de omringende steden maar de polder gaat uitbreiden. Want waarom zou je als bewoner niet in gaan tegen de geijkte patronen die de ruimtelijke ordening beheersen? Stadsuitbreiding is de normaalste zaak van de wereld, en het is ook al lang bekend dat steden de agenda van het landelijk gebied bepalen. In de film zijn de polder en de bewoners aan zet. Zij worden geportretteerd en hun ambities worden omgezet in een offensieve strategie. Zo vatte men het plan op om een wooncoöperatie van boeren op te richten die het polderareaal voor de bewoners veilig stelt, doordat de boeren zelf als projectontwikkelaar van het gebied optreden. Onder het motto "Bouwen voor de leegte" zou op beperkte schaal woningbouw (woonquota) worden toegestaan. De film begint met een beeld van een Zwolse VINEX-wijk waar geen auto’s maar koeien voor het huis staan ‘geparkeerd’. Via een radio horen we dat de Coöperatie Mastenbroek woningen in de VINEX-wijk koopt. Aan het eind van de film zien we een wijkbewoonster een emigratiebeurs bezoeken. De standhoudster meldt vrolijk dat ze de stad Zwolle vertegenwoordigt in Quebec!

In het project ‘De uitbreiding van Polder Mastenbroek’ staat de film als kunstwerk an sich nog altijd in het teken van het proces dat het in gang wil zetten. Bij deze vorm van ‘proceskunst’ werkten de kunstenaars intensief samen met bewoners, bedrijven en niet-overheidspersonen. Dat wat de kunstenaars ‘ontwierpen’ blijft voorlopig nog onzichtbaar. (SKOR/VH)

www.sjaaklangenberg.nl


foto: SKOR


foto: SKOR


foto: SKOR


foto: SKOR

Kunstenaars: