kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Saudade

Een team van kunstenaars, bestaande uit Sjaak Langenberg (projectleider), Matthijs Bosman en ontwerper Krijn Christiaansen, heeft op uitnodiging van de gemeente Houten een plan voor de Vijfwal in Houten-VINEX ontwikkeld. Het plan, met de naam ‘Saudade’, gaat in op rituelen van een nieuwbouwwijk. Een communicatiecampagne door Artmiks (imagebuilders) uit Amsterdam laat bewoners op interactieve wijze kennis maken met de kunstwerken en de filosofie erachter.

‘Saudade’ verbeeldt het fenomeen nieuwbouwwijk. De bouwplaats is de plek van de belofte, vol verlangen wordt uitgekeken naar de nieuwe woning. Het gevoel van de schone lei en de belofte wil het kunstenaarsteam consolideren. In de onaffe staat van Houten-Vinex zien zij kwaliteit, avonturen en een gezamenlijke geschiedenis. De term saudade is ook verbonden aan de fado, het Portugese levenslied. Saudade vormt de ziel van de fado. Het staat voor verlangen naar iets dat je nooit hebt gekend. Dat onvervulde verlangen staat ook voor Houten, een gemeente die altijd in ontwikkeling blijft, waar nieuwe verlangens ontstaan.
Het team heeft een vijftal reconstructies van bouwprojecten ontworpen waarin de beeldende kracht van de bouw en de rituelen die daarmee samenhangen wordt vormgegeven, versterkt en soms uitvergroot. De kunstenaars helpen de bewoners op weg in het gebruiken en overnemen van de kunstwerken waardoor deze onmiskenbaar eigen worden in de wijk. (EK)

www.matthijsbosman.nl
www.krijnchristiaansen.nl
www.sjaaklangenberg.nl


foto: 0nbekend  / nader te bepalen


foto: 0nbekend  / nader te bepalen


foto: 0nbekend  / nader te bepalen


foto: 0nbekend  / nader te bepalen

Kunstenaars: