kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Atelier HSL

Met de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid tussen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel en Parijs sluit Nederland aan bij het Europese netwerk van hogesnelheidstreinen. Hierdoor ontstaat een nieuwe kaart van Europa. Niet alleen is er een nieuwe lijn op de kaart bijgekomen, maar Amsterdam komt, in tijd gemeten, dichter bij Parijs te liggen dan Maastricht. Tijdens de treinreis doorkruist de reiziger, vaak onwetend, uiteenlopende stromen van goederen, informatie en mensen.

Atelier HSL initieert en organiseert een kunst- en cultuurprogramma rondom de aanleg van de Hoge Snelheidslijn Zuid met als titel het ‘Scenario Atelier HSL’. Atelier HSL verleent gedurende het bouwtraject opdrachten aan kunstenaars, fotografen, vormgevers, architecten, schrijvers en wetenschappers. Naast het ontwikkelen van fysieke kunstwerken staan bij de projecten twee fenomenen centraal: het reizen en de verandering van het Hollandse landschap als gevolg van de aanleg van grootschalige infrastructuur. Daarnaast organiseert Atelier HSL tentoonstellingen en symposia en geeft het publicaties uit. Atelier HSL werkt samen met HSL-Zuid, SKOR en hoofdsponsor Infraspeed. Sponsoren: HSA (High Speed Alliance), DHV en Holland Railconsult.

Een van de opdrachten die atelier HSL uitschreef was het ontwerpen van een meetingpoint dat een herkenbare afspreekplek moet worden voor reizigers. Uit vijf gerenommeerde kunstenaars en vormgevers werd kunstenaar John Körmeling door een deskundige jury uitverkoren het ontwerp te leveren voor een nieuw meetingpoint dat in 2007 op hogesnelheidsstations wordt geplaatst.
In tijden van toenemende mobiliteit wordt het steeds belangrijker op een station een herkenbaar ‘meetingpoint’ te hebben. Doel van het meetingpoint is een plaats op het station te creëren die gemakkelijk vindbaar en herkenbaar is.
Het ontmoetingskunstwerk is één van de activiteiten om het verblijf op het station verder te veraangenamen. Om te komen tot een nieuw type meetingpoint dat bovendien op verschillende HSL-stations in Nederland ‘toepasbaar’ is, nam Atelier HSL het initiatief om een meervoudige schetsopdracht hiervoor uit te schrijven. De Nederlandse Spoorwegen, het Ministerie van VROM en ProRail participeren in dit project. Criteria aan het ontwerp waren ondermeer dat het meetingpoint een rustige plaats is temidden van de drukte van reizigers. Daarnaast moet het een aansprekende en aantrekkelijke beeldende vorm hebben die ten allen tijden zichtbaar is.

De sculptuur van John Körmeling bestaat uit een omhoog kronkelend weggetje dat leidt naar een huisje. Reizigers kunnen zich door het weggetje te bewandelen uit de stromen reizigers verheffen. Zo kunnen zij goed zien of de persoon waarop zij wachten al in aantocht is. De jury vond het ontwerp van Körmeling ‘humoristisch, vrolijk en speels’. Het romantische ontwerp is een mooi contrast met de strakke architectuur van de nieuwe stations. Körmeling zal zijn ontwerp de komende tijd verder uitwerken voor de zeven HSL-Stations. Het basisidee van de kunstenaar van een omhoog kronkelend weggetje blijft hiervoor gehandhaafd. Alleen zal elk meetingpoint, afhankelijk van de ruimte waar het wordt geplaatst, een ander karakter en vorm krijgen. Daarbij besteedt hij naast vormgevingsaspecten ook aandacht aan veiligheid en onderhoud. (SKOR/VH)

ontwerp voor meetingpoint
ontwerp voor meetingpoint
foto: John Körmeling

ontwerp voor meetingpoint
ontwerp voor meetingpoint
foto: John Körmeling

ontwerp voor meetingpoint
ontwerp voor meetingpoint
foto: John Körmeling

Kunstenaars: