kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Case Study Krabbeplas

Wie aan de term ‘productvernieuwing’ denkt zal deze in eerste instantie associëren met dagelijkse gebruiksvoorwerpen, zoals die alwéér verbeterde formule van een zijdezachte shampoo. Maar een recreatiegebied aangelegd in de jaren 70, kun je daar ook productvernieuwing op toepassen? Dat is wel de vraag van de Gemeente Vlaardingen. Het recreatiegebied ‘De Krabbeplas’ maakt deel uit van een uitgestrekt recreatielandschap in Zuid-Holland. Reden waarom het ontwerp verouderd is, is dat men destijds uit ging van behoeften bij de recreant aan rust en ruimte. Tegenwoordig willen we meer vermaakt worden. Stedelingen stellen hoge eisen aan het platteland als product van vertier, iets dat de buitengebieden tot handelsartikel maakt, en dus ook gevoelig voor verbetering en vernieuwing. Met het kunstproject Krabbeplas wordt gezocht naar nieuwe gebruiksvormen en kwaliteiten, die op den duur kunnen leiden tot een fysieke aanpassing van het gebied. Om dit doel te bereiken worden er een aantal pilots uitgevoerd die op elkaars uitkomst reageren.

Buro MA.AN en Martine Herman werd als eerste gevraagd invulling te geven aan een culturele regie ten aanzien van de Krabbeplas en een samenwerking met het publiek te zoeken. Hun voorstel 'De Grote Beheershow' (2005) gaat niet in op een gewijzigd gebruik van het gebied. Wel laat het een andere blik op het terrein zien. De Grote Beheershow, uitgevoerd in samenwerking met Florentijn Hofman en Wessel Holleman, heeft het terrein beheersmatig voor het voetlicht gebracht; belangrijke kennis over het reguliere beheer rondom de Krabbeplas transformeerden ze tot een culturele activiteit. De opdracht voor de volgende pilot aan Bureau Venhuizen (2006) was het concentreren op nieuw gebruik door nieuwe doelgroepen. Hoe kunnen de onbebouwde kavels in het gebied opnieuw betekenis krijgen door ze tijdelijk ter beschikking te stellen aan (Vlaardingse) instellingen en/of bewoners? Bureau Venhuizen redeneerde dat wat voor beheer geldt, ook voor gebruik kan gelden. Voor ‘De Grote Gebruikshow’ gaat het bureau de Neufert – een standaardwerk voor architecten en ontwerpers waarin alle mogelijke informatie over gebouwen, ruimtes en inrichtingen is opgenomen – voor nieuwe recreatie ontwikkelen. De Neufert voor Nieuwe Recreatie moet op haar beurt een belangrijke rol in de overgang naar de derde pilot gaan spelen: De Grote Ontwerpshow. (SKOR/VH)


foto: Frans Hanswijk

Kunstenaars: