kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Ontmoetingsplaats

In de jaren vijftig maakte de in Nederland woonachtige Amerikaans-Japanse kunstenaar Shinkichi Tajiri (1923) grillige objecten van schroot en ijzer die werden gedomineerd door thema's als geweld, erotiek, agressie en snelheid. Later werd zijn werk contemplatiever en richtte hij zich op de knoopvorm, een symbool voor harmonie en verzoening, waar hij eindeloos op varieerde. Tegen het eind van de jaren zestig stoorde het hem dat zijn sculpturen vooral terechtkwamen bij de culturele elite. Liever richtte hij zich op het maken van kunst voor een groter publiek. Uit dit streven kwam ‘Ontmoetingsplaats’ voort Het werk bestaat uit een hoog betonnen platform waarin de vele trappenstelsels die erin verwerkt zijn functioneren als zitplaats of zelfs als klein amfitheater.

Het lijkt er echter op dat het werk in de praktijk nooit heeft gefunctioneerd op de wijze die Tajiri voor ogen stond. Al tijdens de totstandkoming van de ontmoetingsplaats verzetten de bewoners zich tegen de gang van zaken, omdat ze vonden dat ze onvoldoende zeggenschap hadden over het ontwerp. Het project liep hierdoor vijf jaar vertraging op en ook toen het was gerealiseerd werd het niet het sociale trefpunt in de wijk dat Tajiri in gedachten had. De betonnen ‘Ontmoetingsplaats’ ligt er nu verlaten en verpauperd bij en is een reliek geworden uit een tijd van vervlogen idealen. Het laat zien hoe de bloeiperiode van de omgevingskunst samenviel met het hoogtepunt van de Nederlandse verzorgingsstaat in de eerste helft van de jaren zeventig. De grote maatschappelijke ambities van de Arnhemse School ten aanzien van de leefbaarheid en herbergzaamheid van de gebouwde omgeving werden door lokale overheden ondersteund. Dat had tot gevolg dat over heel Nederland als het ware een deken werd gelegd van omgevingskunstwerken. Maar het publiek voor wie ze bestemd waren, kon de abstracte, betonnen esthetiek ervan allerminst waarderen. (IC)


foto: Ingrid Commandeur


foto: Ingrid Commandeur

Kunstenaars: