kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Gebroken cirkel

Ad Dekkers (1938-1974) was, samen met Joost Baljeu en Carel Visser, een belangrijk vertegenwoordiger van de abstract-geometrisch kunst van na 1945. Hij concentreerde zich voornamelijk op geometrische vormen en de overgang van de ene vorm in de andere waarbij hij zich beperkte tot drie oervormen: de cirkel, het vierkant en de driehoek. Voortbordurend op de ideeën van Mondriaan geloofde Dekkers in de louterende werking van een 'zuivere' kunst, en streefde hij naar een volmaakt evenwicht. Deze zuivere vormen komen op na een periode waarin Dekkers wandreliëfs en tekeningen maakte. Vanaf eind jaren zestig verschijnen monumentale vrijstaande objecten waarvan 'Gebroken Cirkel' een voorbeeld is. In het kader van de percentageregeling werd het beeld bij het belastingkantoor geplaatst, waar het in de volksmond al snel bekend werd als 'Het gat van Duisenberg', naar de toenmalige minister van Financiën. Dekkers had voor de plek een zuivere cirkelvorm ontworpen, maar om technische en financiële redenen kon dit niet worden uitgevoerd. Het beeld is nu opgebouwd uit twintig rechte segmenten en het begin en eindpunt van de cirkelvorm zijn naast elkaar geplaatst waardoor eerder sprake is van een spiraalvorm. Wegens het plaatsen van een rioolgemaal werd het beeld in 2003 verplaatst van de oorspronkelijke plek aan de Mauritskade naar de huidige locatie, op de driesprong Nieuwe Hemweg, de Transformatorweg en de Spaarndammerdijk. (VH)


foto: Véronique Hoedemakers


foto: Véronique Hoedemakers

Kunstenaars: