kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

Binnen het stedenbouwkundig plan van Jo Coenen voor het KNSM-eiland in het Oostelijk Havengebied heeft architect Bruno Albert een cirkelvormig wooncomplex gerealiseerd. In de opening van het cirkelvormige Barcelonaplein aan de zuidzijde heeft de Belgische kunstenaar Narcisse Tordoir een kunstwerk geplaatst in de vorm van een monumentaal hekwerk, dat meebuigt in de ronde vorm van het gebouw. Dit is het eerste werk van Tordoir in de openbare (buiten)ruimte.

Sinds 1983 combineert Tordoir kleine, meestal beschilderde paneeltjes tot ensembles. Hij hanteert een eenvoudige vormentaal zoals geometrische figuren, pictogrammen en de contouren van figuratieve motieven. Elke vorm wordt op zijn eigen beeldvlak of paneel naast elkaar getoond. Deze manier van werken is terug te zien in het hekwerk op het Barcelonaplein. Het is onderverdeeld in vierkanten van 3.30 bij 3.30 meter, de stalen contouren binnen elk vierkant zijn te lezen als tekeningen uit een eenvoudig getekend stripverhaal. De vierkanten tonen telkens een raam met opzijgeschoven gordijnen waardoor naar binnen of naar buiten gekeken kan worden. Het raster van vierkanten is tegelijkertijd een reactie op de ritmiek van de architectuur van Bruno Albert. (VH)


foto: Véronique Hoedemakers


foto: Véronique Hoedemakers


foto: Véronique Hoedemakers

Kunstenaars: