kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Zonder titel

Het driedimensionale werk van Auke de Vries ontstond als schetsmateriaal voor zijn grafische werk. Het is dan ook niet vreemd dat vanaf het begin van de jaren ’80 zijn beelden getypeerd worden als 'driedimensionale etsen'. Van 1972 tot 1985 was hij als docent grafiek verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Na een eerste opdracht in 1971 voor een sculptuur in de openbare ruimte volgden vele andere beelden, zowel in zijn vrije werk als in opdracht. Uitgangspunt voor zijn werk zijn alledaagse voorwerpen, al dan niet geabstraheerd en geordend tot een nieuwe samenhang. De negen objecten die zijn bevestigd aan de aanlegpalen voor boten in de Kostverlorenvaart zijn wel opvallend maar tegelijkertijd ook passend op deze locatie. Dit is ook het
streven van de kunstenaar die zich bij elke sculptuur afvraagt: 'Hoe maak ik een beeld dat in die buurt hoort en op hetzelfde moment er toch vreemd kan zijn.' Bij wijze van uitzondering gebruikte De Vries hier kleuraccenten, en wel aan het eind van de lange metalen staven. Zijn ijle en in de ruimte zwevende beelden worden tegen het eind van de jaren ‘80 voller, beweeglijker en complexer. (VH)


foto: Véronique Hoedemakers


foto: Véronique Hoedemakers

Kunstenaars: